×

Historie hledání

ProfiPower čistič pneumatik MP126330499 Ean: 5900304011014

  • Kód výrobce: MP126330499
  • Objednací kód:
  • Název: Čistič pneumatik
  • Ean: 5900304011014
  • ZLEVNĚNO -0 % z ceny na prodejně: 111
  • 111 92

ČERNIDLO NA PNEUMATIKY

Vrací pneumatikám originální barvu a dodává efekt "mokré" pneumatiky. Konzervuje a chrání gumu před škodlivým působením povětrnostních vlivů (sůl, silniční nečistoty).

Zlepšuje pružnost gumy. Funkce 360 ° - zaručuje funkčnost produktu v každé poloze.

 

ZPŮSOB POUŽITÍ: Upozornění - nepoužívat na běhoun pneumatiky!

1. Umyjte povrch pneumatik a počkejte, až uschnou.

2. Silně zatřepte nádobou.

3. Naneste přípravek ze vzdálenosti cca 15 cm rovnoměrně na povrch pneumatiky.

 

NEBEZPEČÍ.

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Drážní důži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek býrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jimými zdroji zapálení. Zákaz zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. obsah/obal vyhoďte do sběrné nádoby na třídený odpad ve své obci.

Výrobek má neomezenou trvanlivost.

objem: 400 ml

Konkurence

Referenční